Prof. Dr. Ege Yazgan

Benim BİLGİ ile tanışmam BİLGİ’nin üniversite olmadığı dönemlere kadar uzanır. O zamanlar BİLGİ, Portsmouth ve London School of Economics’in bazı programlarına İstanbul’da öğrenci kabul ediyordu. Kurucularımızdan Asaf Savaş Akat ve Gülten Kazgan hocalarımızın İstanbul Üniversitesi’nden asistanları olduğum için bu oluşumda yer almıştım. 4 yıllık bir ayrılıktan, İngiltere’de Sussex’te doktoramı tamamladıktan sonra İstanbul’a döndüğümde BİLGİ artık bir üniversite idi. Beni tekrar aralarına kabul ettiklerinde çok sevinmiştim. O zaman, beni şaşırtan şey, Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi arkadaşlarla paylaştığım odada iki tane elektrogitar ve bunlara ait ses alet edevatının bulunmasıydı. Bu gitarların birinin bir öğrenciye diğerinin ise odadaki arkadaşlardan birine (Koray Akay) ait olduğunu akşamları verilen konserler esnasında öğrendim. Güzel bir üniversite ortamına gelmiştim. Bu arada Koray ile İstanbul Üniversitesi’nde asistanken de aynı odayı paylaşırdık. O zamanlar gitarını okula taşımıyordu. Üniversiteler arası bir farklılık olarak da not etmek isterim.